Disclaimer

DISCLAIMER  

 
Verzend Voorwaarden van UGEFA, gevestigd te Nieuwegein, Nederland, B2B model. UGEFA staat ingeschreven bij de KVK Utrecht onder nummer 30030460 geregistreerd als Besloten Vennootschap, met btw nummer:  NL806290687B01 
 
Het Vestigingsadres is: 
Brabanthaven 5 
3433 PJ te Nieuwegein 
 
Telefoonnummer: +31 (0)30 60 65 899 
e-mail adres: info@ugefa.nl 

 

Disclaimer voor www.ugefa.nl Rechts Persoon (Kamer van Koophandel: 30030460), hierna te noemen UGEFA B.V., verleent u hierbij toegang tot: www.ugefa.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. 

 

UGEFA B.V., behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te 

verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

 

Beperkte aansprakelijkheid 

UGEFA B.V., spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de Website aangeboden materialen, producten en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van UGEFA B.V.. 

 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van 

kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met UGEFA B.V.. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan UGEFA B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij UGEFA B.V.. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke 

toestemming van UGEFA B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

 

Links van en naar andere websites 

Deze Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover UGEFA B.V. geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. UGEFA kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. 

 

 

Overig 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

 

 
 

UGEFA B.V., Nieuwegein, Nederland